Sesongen 2017

Årets opplegg

Flaggspretten bruker i år 7 kart og 5 tilleggsområder med totalt 156 poster. Det er lagt opp 21 turforslag fordelt på 4 forskjellige graderinger. Vis graderinger

Turer og poster

Postene er merket i terrenget med et orienteringsflagg påført postens nummer og kode. Alle turene som er i nærområdene er merket med en stolpe hvor informasjonen står på toppen av stolpen. Det henger en stiftklemme på hver post. Informasjon om tidsperioder: Vis tidsperioder

Turforslag og vanskegrad

Postene er plassert som forslag til turer i terrenget med varierende gradering. Vis graderinger Poster som tilhører samme turforslag, er merket med samme bokstav i postkoden. Utsettingsdato varierer. Vis tidsperioder

Kontrollkortene

Det er to kontrollkort, hvor turene er fordelt. Kontrollkortene har beskrivelse av terrengdetaljen hvor posten er plassert, samt postens poengverdi. Med stiftklemmen på posten stifter du i kontrollkortet der postens nummer står. Dersom stiftklemmen er fjernet, noteres postflaggets kode.
Du kan da registrere posten på Tur-o på nett. Vi håper at flest mulig gjør dette for å lette oppgavene våre. Tur-o på nett.

Registrering av poster på nett

Vi oppfordrer imidlertid alle til å registrere postene via nettet. Logg deg inn på Tur-o på nett. og registrer deg som bruker. Noter postflaggets kode når du er på tur. Når du kommer hjem, registreres posten ved å skrive inn koden på nettet. Dette gir deg god oversikt og er en stor fordel for arrangøren.

Kulturminneposter

På noen av postene henger det et oppslag med omtale av et kulturminne som posten er plassert ved, eller ligger i nærheten av.

GPS-posisjoner på postene

Alle poster har GPS-posisjoner som kan lastes ned her: GPS posisjoner GPS posisjoner GPS posisjoner

Sesongåpning tur B - FINN-FRAM-dagen

Flaggsprettarrangement på Kalvøya 1. mai fra kl. 10.00 til 14.00. Ved frammøte får du kart med 6 poster inntegnet. Tur B kan også skrives ut gratis fra nettet. Se nærmere informasjon under arrangement på nettsiden vår. Tur-o på nett.

Klippe/registrere poster med mobilen

Det er blitt mulig for å opprette grupper/familier. Dette gjør at man ikke lengere trenger å logge inn for hver enkelt i familien. Har laget forklaring på opprette gruppe: Vis opprette gruppe
Hvordan klippe for hele gruppen (familien): Vis klippe for hele gruppen

Sandvika Byfest tur G

Under Sandvika Byfest 24. - 27. august vil tur G stå ute. Ved frammøte får du kart med 8 poster inntegnet. Tur G kan også skrives ut gratis fra nettet. Se nærmere informasjon under arrangement på nettsiden. Tur-o på nett.

Parkering og kollektivtransport

Forslag til parkeringsplasser er angitt på kartene med en P Ved parkering i boligstrøk ber vi dere ta hensyn til beboere og til fremkommelighet for øvrig trafikk. Det er også inntegnet nærmestebussholdeplass eller avstand til holdeplass og rutenummer.

Miljø, dyrket mark og båndtvang

Gå ikke over dyrket mark! Hold grinder lukket!
Vær oppmerksom på plantefelt og vis respekt for andres eiendom!
La rugende fugl og dyrelivet være i fred!
Husk båndtvang for hunder fra 1. april til 20. august!
NB! Les om utvidet båndtvang enkelte områder i Bærum. (Kolsås og Vestmarka) Les om båndtvang i Bærum.

Merkekrav

Postene har ulike poengverdier ut fra vanskegrad / avstand. Totalt gir alle postene 1053 poeng. Hva merkekravene er kan du se her. Vis merkekrav Poeng fra andre tur-o-arrangement kan telle med. Har du greid kravene til merket flere ganger, vil det kvalifisere til plakett for hvert femte år. Kravene til plaketter ligger på vår hjemmeside. Merker og plaketter er gratis, men må hentes på sesongavslutningen (ingen postforsendelse). Det er ønskelig at alle kontrollkort sendes inn for registrering innen 25. oktober selv om du ikke ønsker merket. Innsending av kontrollkort.

Sesongavslutning

Sesongavslutning med utdeling av merker og plaketter finner sted i Bærums Skiklubs klubbhus i Kirkerudbakken, Borkenveien 4, torsdag 3. november kl. 18.00. For de som ønsker plaketter så må man melde seg på her.

Arrangørklubber og kontaktpersoner

Ta kontakt med klubbenes kontaktpersoner om du har spørsmål eller kommentarer til postene, oppdager manglende postflagg, stiftklemmer eller lignende. Vis adresser og telefonnummer
Vi kan bli bedre med din hjelp!