Sesongen 2017.

Årets opplegg.

Flaggspretten bruker i år 7 kart og 5 tilleggsområder med totalt 156 poster. Det er lagt opp 21 turforslag fordelt på 4 forskjellige nivåer/vanskegrader.
Se forklaring på nivåer/vanskegrader. Vis

Turer og poster.

Postene er merket i terrenget med et orienteringsflagg påført postens nummer og kode. Alle turene som er i nærområdene er merket med en stolpe hvor informasjonen står på toppen av stolpen. Det henger en stiftklemme på hver post.
Informasjon om tidsperioder og vansklighetsgrad kan du lese om her. Vis

Turforslag og vanskegrad.

Postene er plassert som forslag til turer i terrenget med noe variert nivå/vanskegrad. Vis
Poster som tilhører samme turforslag, er merket med samme bokstav i postkoden.
Utsettingsdato varierer.

Kontrollkort.

Det er to kontrollkort, hvor turene er fordelt. Kontrollkortene har beskrivelse av terrengdetaljen hvor posten er plassert, samt postens poengverdi. Med stiftklemmen på posten stifter du i kontrollkortet der postens nummer står. Dersom stiftklemmen er fjernet, noteres postflaggets kode.
Du kan da registrere posten på Tur-o på nett. Vi håper at flest mulig gjør dette for å lette våre oppgaver. Tur-o på nett.

Registrering på nett.

Vi oppfordrer imidlertid alle til å registrere postene via nettet. Logg deg inn på Tur-o på nett. og registrer deg som bruker. Noter postflaggets kode når du er på tur. Når du kommer hjem, registreres posten ved å skrive inn koden på nettet. Dette gir deg god oversikt og er en stor fordel for arrangøren.

Kulturminneposter.

På noen av postene henger det et oppslag med omtale av et kulturminne som posten er plassert ved, eller ligger i nærheten av.

GPS-posisjoner.

Alle poster har GPS-posisjoner som kan lastes ned her: GPS.

Sesongåpning tur B - FINN-FRAM-dagen.

Flaggsprettarrangement på Kalvøya 1. mai fra kl. 10.00 til 14.00. Ved frammøte får du kart med 5 poster inntegnet. Tur B kan også skrives ut gratis fra nettet. Se nærmere informasjon under arrangement på nettsiden vår. Tur-o på nett.

Nyttig å vite om Tur-o på nett.

Klippe med mobilen.
Det er blitt mulig for å opprette grupper/familier. Dette gjør at man ikke lengere trenger å logge inn for hver enkelt i familien. Har laget forklaring på opprette gruppe: Vis
Hvordan klippe for hele gruppen (familien): Vis

Sandvika Byfest tur X.

Under Sandvika Byfest 25. - 28. august vil tur G stå ute. Ved frammøte får du kart med 8 poster inntegnet. Tur G kan også skrives ut gratis fra nettet. Se nærmere informasjon under arrangement på nettsiden. Tur-o på nett.


Parkering og kollektivtransport.

Forslag til parkeringsplasser er angitt på kartene med en P. Ved parkering i boligstrøk ber vi dere ta hensyn til beboere og til fremkommelighet for øvrig trafikk. Det er også inntegnet nærmestebussholdeplass eller avstand til holdeplass og rutenummer.


Miljø, dyrket mark og båndtvang.

Gå ikke over dyrket mark! Hold grinder lukket!
Vær oppmerksom på plantefelt og vis respekt for andres eiendom!
La rugende fugl og dyrelivet være i fred!
Husk båndtvang for hunder fra 1. april til 20. august!
NB! Les om utvidet båndtvang enkelte områder i Bærum. (Kolsås og Vestmarka) Les.


Merkekrav.

Postene har ulike poengverdier ut fra vanskegrad / avstand. Totalt gir alle postene 1000 poeng.

Hvordan poengene blir beregnet kan du se her. Vis

Poeng fra andre tur-o-arrangement kan telle med. Har du greid kravene til merket flere ganger, vil det kvalifisere til plakett for hvert femte år. Kravene til plaketter ligger på vår hjemmeside. Merker og plaketter er gratis, men må hentes på sesongavslutningen (ingen postforsendelse). Det er ønskelig at alle kontrollkort sendes inn for registrering innen 25. oktober selv om du ikke ønsker merket. Adresse.


Sesongavslutning.

Sesongavslutning med utdeling av merker og plaketter finner sted i Bærums Skiklubs klubbhus i Kirkerudbakken, Borkenveien 4, torsdag 3. november kl. 18.00.


Arrangørklubber, kart, turer og kontaktpersoner.

Ta kontakt med klubbenes kontaktpersoner om du har spørsmål eller kommentarer til postene, oppdager manglende postflagg, stiftklemmer eller lignende. Vis
Vi kan bli bedre med din hjelp!